A hatályos jogszabály szerint minden munkahelyen el kell készíttetni munkahelyi tűzvédelmi szabályzatot. A 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról valamint az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló törvény valamint 8/2022. (IV. 14.) BM rendelete
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról
értelmében, a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha

 • a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak
 • ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek
 • ha tevékenységének besorolása fokozottan tűz- és robbanásveszélyes
 • ha kereskedelmi szálláshelyet üzemeltet

Vállaljuk, hogy igény szerint elkészítjük a tűzvédelmi szabályzat teljes dokumentációját!

Ki készíthet tűzvédelmi szabályzatot?

9/2015. (III. 25.) BM rendelet a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél, az önkormányzati és létesítményi tűzoltóságoknál, az önkéntes tűzoltó egyesületeknél, valamint az ez irányú szakágazatokban foglalkoztatottak szakmai képesítési követelményeiről és szakmai képzéseiről 7.§ (7) bekezdése alapján

Tűzvédelmi szabályzatot legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy készíthet, módosíthat. Azokban az esetekben, ahol jogszabály felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy alkalmazását írja elő, tűzvédelmi szabályzat készítésére, módosítására felsőszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról 1. számú melléklete alapján

„Tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése 50.000 Ft-tól 1.000.000 Ft-ig terjedő bírsággal sújtható.”

Tűzvédelmi Szabályzat készítése

A tűzvédelmi szabályzatot a 30/1996. (XII. 6.) BM és 54/2014 (XII. 5.) BM rendeletben foglaltak szerint kell elkészíteni.

A Szabályzatnak tartalmaznia kell a következő tűzvédelem elemeket:

 • a tűzvédelem területén a feladatokat is ellátó személyek nevét, feladatait és kötelezettségeit;
 • a tűzvédelem szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;
 • a létesítmény (létesítmények), építmények, tűzszakaszok, illetőleg a helyiségek, szabadterek, veszélyességi övezetek tűzveszélyességi osztályba sorolását és az azokra vonatkozó eseti tűzvédelem használati szabályokat, előírásokat;
 • a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;
 • az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;
 • a tűzvédelmi oktatás, az azzal  kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;
 • a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;
 • a létesítményi tűzoltóság működésének, szolgálatellátásának, tagjai díjazásának szabályait.
 • Tűzriadó Terv
 • a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a – kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt – megengedett maximális befogadóképesség
 • a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat