A Tűzvédelem magába foglalja a tűzesetek megelőzését, a tűzoltási feladatok ellátását, a tűzvizsgálatot, valamint ezek feltételeinek a biztosítását. A megelőző tűzvédelem a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó, a tűzvédelemre vonatkozó jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere, és az ezek érvényesítésére irányuló tevékenység.

A tűzvédelem megvalósítására a munkáltatóknak gondoskodniuk kell a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban meghatározott tűzvédelemre vonatkozó előírások betartásáról, a veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

A Tűzvédelem követelményeinek teljesítésére nem csak a munkáltatók, hanem a magánszemélyek is kötelezettek. Ezért a társasházaknak, lakóközösségeknek is gondoskodniuk kell a tűzvédelem rájuk vonatkozó előírásainak betartásáról.

A tűzvédelemről bővebben

A tűzvédelmi szolgáltatás elsődleges célja a tűzesetek keletkezésének megelőzése, illetve a tűzesetek továbbterjedésének megakadályozása és a tűzoltáshoz szükséges alapvető feltételek biztosítása.

A tűzvédelem a megelőzésre fókuszálva olyan megoldásokra törekszik, melyek minimálisra csökkentik vagy kizárják a tűz keletkezésének lehetőségét, megakadályozzák annak terjedését vagy egy kialakult tűzeset esetében biztosítják az adott épületben tartózkodók menekülési lehetőségét.

Szigorú szabályzat van arra is, hogy bizonyos épületekben mennyi és milyen tűzoltó készüléket kell elhelyezni, hiszen ezek akár életeket is menthetnek, sőt, még azt is előírások szabályozzák, hogy tűz –és szénmonoxid jelzőnek hol és mennyinek kell lennie. Ezek mind a biztonságunkat szolgálják.

Fontos tehát a felkészültség és a megfelelő tájékoztatás, az ismeretek elsajátítása és a tűzvédelmi tanácsadás. Kérje profi szakemberek segítségét és gondoskodjon a biztonságos munkakörnyezetről! Keressen minket és tájékozódjon a részletekről!

A tűzvédelmi szabályozásról!

  • A tűzvédelem manapság nem elhanyagolható téma, hiszen nagyon sok balesetről hallunk, amit egy kis figyelmességgel el lehetett volna kerülni.
  • A tűzvédelem részletes szabályait törvény határozza meg. A rendelet első pontja kiemeli, hogy a vállalkozók/cégek önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről. Emellett kiemelten fontos a megfelelő biztonság biztosítása.
  • A következő pont azt tartalmazza, hogy az általuk létrehozott termékek nem veszélyeztethetik semmilyen mértékben a fogyasztót. Végül pedig, hogy mindenhol kell lennie olyan műszernek, ami észleli a tüzet, amivel el lehet azt oltani és az elhárítás személyi és szervezeti feltételeinek is meg kell lenniük.

Mindenhol a legfontosabb kritérium a tűzvédelemmel kapcsolatban, hogy ki kell alakítani egy saját programot, stratégiát az ilyen esetekre. Emellett fel kell mérni a lehetséges kockázatokat is. Fontos, hogy a helység bejáratánál és menekülő útvonalain jó látható helyen legyenek elhelyezve tűz- és robbanásveszély esetén a figyelmeztető táblák.

A tűzvédelem egy fontos része: a tűz terjedése

Mindenkinek jó, ha többet megtud a tűzvédelemről, a tűz keletkezéséről és terjedéséről, hiszen minél tájékozottabbak vagyunk, annál nagyobb eséllyel tudjuk megelőzni a baleseteket.

Magánlakásokban a tűz általában a konyhából szokott indulni. Legtöbb esetben valaki a tűzhelyen felejt egy ételt, ami később meggyullad. Ez rendkívül figyelmetlen tett, melynek megvannak a következményei: zsúfolt térben a lángok nagyon kevés idő alatt meggyújtják a közelben lévő tárgyakat, a berendezést, az összes éghető anyagot. Ráadásul a tűz nem tartja a szoba határait: néhány perc alatt átterjedhet az összes többi helyiségbe, vagy ami még ennél is rosszabb: a szomszéd lakásba. Így saját otthonunkon túl környezetünknek is kárt okozhatunk.


A tűzvédelmi eljárások hiányában keletkezett tűz pillanatok alatt továbbterjed, a szellőzőnyíláson, a szagelszívó bekötésen át, főleg, ha a szellőzőövezetek szennyezettek. Az az éghető anyag, mely a konyhát elválasztja a szellőzőtől, nagyon gyorsan átég, és ennek a következménye, hogy a szellőző kürtje tűzterhelésnek van kitéve. Az alumínium szellőzőövezetek megolvadnak, átterjed a tűz a felső szintre, és közben a lakásból sűrű füst áramlik a szomszédos lépcsőházakba, ha a felső szinten nem távozik. Mindez egy tűzhelyen felejtett ebédtől.

Amiben segíteni tudunk

  • Tűzvédelemmel kapcsolatos felmérés, tanácsadás
  • Tűzriadóterv és vele kapcsolatos dokumentációk elkészítése (menekülési útvonalterv ..stb)
  • Oktatások lebonyolítása, vizsgaszervezéssel egyetemesen
  • egyéb a tűzvédelmi szakterülethez kapcsolódó feladatok