Tűzvédelem Szabályozásai

Főbb Szabályozások

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról
8/2022. (IV. 14.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Egyéb a tűzvédelmet érintő szabályozások:

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról
30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről
45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól
489/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági eljárások általános és különös szabályairól
50/2011. (XII. 20.) BM rendelet a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának részletes szabályairól
490/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó eljárási szabályokról
44/2011. (XII. 5.) BM rendelet a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról

TVMI (Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek).:

Tűzterjedés elleni védelem TVMI
Kiürítés TVMI
Hő és füst elleni védelem TVMI
Tűzoltó egységek beavatkozási feltételeinek biztosítása TvMI
Beépített tűzjelző berendezés tervezése, telepítése TvMI
Beépített tűzoltó berendezések tervezése, telepítése TVMI
Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem TvMI
Számítógépes tűz- és füstterjedési, valamint menekülési szimuláció TVMI
Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv TvMI
Szabadtéri rendezvények TvMI
Építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői TvMI
Ellenőrzés, felülvizsgálat és karbantartás TVMI
Robbanás elleni védelem TVMI
Kockázati osztályba sorolás TvMI