Minden szervezet esetében ajánlottak a rendszeres munkavédelmi bejárások. A bejárások alatt a munkavédelmi kötelezettségeinek betartását ellenőrizzük, valamint jegyzőkönyvbe felvezetve kerülnek az esetleges hiányosságok valamint a javaslattétel az esetleges hibák megszüntetésére.Erre vonatkozó jogszabály a 1993. évi XCIII. tv. 54§ (részlet):

„Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.”

Azt, hogy a munkavállaló eleget tesz-e a jogszabályban előirt munkavédelmi szempontú ellenőrzési kötelezettségeinek, a munkavédelmi hatóság bármikor ellenőrizheti.

Ajánlott minden cég esetében, de szükséges ott, ahol a veszélyességi fok szerint a jogszabályok előírják, hogy egy alap-, közép-, vagy felsőfokú munkavédelmi szakembert kell megbízni. A bejárás során fő vizsgálati szempontok közé tartozik a jogszabályoknak való megfelelőség, egységes és veszélymentes munkakörülmények megléte, a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségvédelmi követelményeinek teljesülését, az előző bejárásokon tapasztalat hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedések.

A munkahelyi szemle dokumentálása, végrehajtása felkészültséget, előkészítést, számos szereplő össszehangolt részvételét és jelentős utómunkát követel. A szemle céljáról, folyamatáról, eredményéről, hatásáról beszélgetünk a következő Munkavédelmi Teázóban.

Előfordulhat, hogy csak papíron történik meg a bejárás, és bár a szemle jegyzőkönyvek megvannak, talán a munkavédelmi szolgáltatói a környéken sem járt. Ellenben, ha a vezetés elkötelezett, tehát amikor az elsőszámú vezető tartja a szemlét, akkor az egész irányítási lánc kötelességének érzi a részvételt. Ha tényleg van szemle, vajon mi a jobb, ha gyakran és kiszámítható módon tartanak bejárást, vagy ha ritkábban és előre bejelentve, esetleg rajtaütés szerűen?

A résztvevőkkel együtt olyan kérdésekre keressük a választ, mint

Kinek kell részt vennie és mik a szerepek a munkavédelmi szemlén?
A munkavédelmi bejárásokat önállóan vagy más funkciókkal együtt érdemes lebonyolítani?
Miért maradnak rejtve az egészséget és biztonságot hiányosságot veszélyeztető tényezők?
Milyen eszközöket használnak a szemlék szervezésére, végrehajtására és után követésére?

Bízzon meg szakembert az alapos és mindenre kiterjedő szakmai szempontú bejárás lebonyolításával, szervezésével…