Munkavédelmi szabályzat a vállalkozásának, cégének egyik alap szabályzata

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről szabályozza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit.

A szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében. Megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket és a hozzájuk kapcsolódó kiadásokat. Hatálya kiterjed minden szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.

2.§ (3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának módját – a jogszabályok és a szabványok keretein belül – a munkáltató határozza meg.”

Tehát ön a felelős.:

A munkavédelmi szabályzat készítése nem kötelező, de a javasolt a megléte minden kis- és közép vállalkozás részére. A szabályzat a konkrét munkavédelmi feladatok mellett tájékoztatást ad arról is, hogy milyen helyzetekben hogyan járjunk el munkavédelmi ügyekben.

A munkavédelmi szabályzat összefoglalja az adott cégre vonatkozó munkavédelmi előírásokat, az egyes helyzetekben való eljárásokat, melyeket egymásra építve, áttekinthetően és közérthetően közvetít a munkavállalók felé.

Mellékleteiben megtalálható:
  • munkavédelmi nyomtatványok
  • munkavédelmi besorolás, ezáltal tájékoztatom, hogy egyáltalán mi vonatkozik a vállalkozására,
  • vonatkozó munkavédelmi tennivalók,
  • létesítési követelmények,
  • tennivalókat kritikus helyzetekben,
  • a fontos telefonszámokat, elérhetőségeket,
  • munkavédelmi feladatokat esetleges fejlesztés, profilbővítés esetére
  • egyéni védőeszköz használat rendjét, szabályozását
  • foglalkozás-egészségügyi vizsgálatok rendjét, szabályozását

 

A munkavédelmi szabályzat összeállításába be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi szolgálatot, Szakorvost a munkáltató megfelelő felkészültségű, e feladatra kijelölt szakembereit (műszaki, jogi, közgazdasági szakembert) és a munkavédelmi képviselőt, illetőleg – ha működik – a munkavédelmi bizottságot.

Összhangot kell kialakítani a szervezeti és működési szabályzat, a kollektív szerződés, a munkáltató egyéb szabályzatai, utasításai és a munkavédelmi szabályzat között.

A munkavédelmi szabályzat, a munkavédelmi törvény rendelkezése értelmében munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül, és az abban foglaltak megsértése munkavédelmi felelősséggel jár. (lásd. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 12. §)

Ha kérdése volna, keressen bizalommal…