Az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles ellenőrzéssel rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a munkavállalók ismerik, ill. megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket.

Célszerű a munkáltatónak a belső szabályozási rendjében meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát, a végrehajtás módját, a személyi feltételeket, kötelezettségeket. Az ellenőrzésbe a munkavédelmi képviselőt (képviselőket) is be kell vonni!

Az ellenőrzés során különösen vizsgálni kell:

  • a munkavállaló munkavégzésre alkalmas állapotát (pl. munkaköri orvosi alkalmasság, munkavédelmi oktatás, alkoholmentes állapot);
  • a munkahelyi rendet és tisztaságot;
  • a munkahely állapotát (pl. világítás, szellőzés, főtés, padozat, közlekedés, anyagmozgatási útvonalak, nyílászárók, állványok, energia- és közműhálózat);
  • a szociális létesítmények megfelelőségét (pl. csoportos öltöző, fürdő, mosdó,)
  • a gépek, berendezések állapotát (pl. védőberendezések megléte és hatásossága, kezelőelemek, jelzőberendezések alkalmassága, az elszívás hatásossága, a vészvilágítás működőképessége);
  • az egyéni védőfelszerelések meglétét, megfelelőségét és rendeltetésszerű használatát;
  • az előírt hatósági, ill. időszakos felülvizsgálatok elvégzését (pl. érintésvédelmi felülvizsgálat, a veszélyes gépek minősítő bizonyítványa megvan-e, kazánok, nyomástartó edények időszakos vizsgálata);
  • a bekövetkezett balesetek kivizsgálását, a megelőző intézkedések végrehajtását.

A Munkavédelmi Törvény értelmében a munkakörülményeket az üzemeltető munkáltatónak soron kívül ellenőriznie kell, ha a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és biztonságát, rendkívüli körülmények /átalakítás, természeti jelenségek, vagy műszaki okból 30 napon túli használaton kívüli időszak/ bekövetkezése esetén. Az ellenőrzés elvégzése – a veszélyeztetés jellegétől függően – a munkavédelem, munkabiztonság és munkaegészségügy szaktevékenységének körébe tartozik.

Soron kívüli ellenőrzés szükséges, ha a munkabalesetet a munkaeszköz biztonságtechnikai hiányossága okozta. A kivizsgálás célja a hasonló jellegű munkabaleset megelőzése. A vizsgálatot nem csak a balesetet kiváltó munkaeszköznél, hanem a munkáltatónál használt valamennyi hasonló munkaeszközénél el kell végezni, és szükség esetén az ilyen ellenőrzésbe szakirányú szakértőt is be kell vonni.

Az ellenőrzésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben a hiányosságokat rangsorolva a megszüntetésre intézkedést kell hozni, amelyben feladatok végrehajtásának felelőseit is célszerű meghatározni, és azok megszüntetését a határidők letelte után vissza kell ellenőrizni.

Amennyiben a fenti összegzés alapján hiányérzete támadt a cégénél történő, jelenlegi intézkedéseikkel kapcsolatban és szeretné biztonságban tudni a cége működését, akkor kérjen egyedi árajánlatot!