Sok munkáltatónak az egyik legnagyobb félelme, hogy a Munkavédelmi Hatóság megbírságolja őt. Kijelenthetem, hogy nem a munkavédelemi bírság a legnagyobb kockázat. A munkavédelmi bírságot – néhány kirívó kivételtől eltekintve – a cégek képesek megfizetni. Ha a munkáltató nem alkalmaz megfelelő szaktudással, szakmai referenciákkal rendelkező szolgáltatót, nem tart fent egy elfogadható munkavédelmi színvonalat, akkor szinte biztos, hogy a munkabalesettel kapcsolatos összes orvosi és járulékos költséget a munkáltatóra fogják terhelni, továbbá munkavédelmi bírságot is kiszabhatnak. Ezeknek a tételeknek az összessége többszöröse a normál munkavédelmi bírságnak.

Egy súlyos vagy halálos munkabaleset még egy viszonylag tőkeerős vállalkozást is tönkretehet, nem beszélve arról a lelki teherről, mellyel a bírósági eljárás során kell a munkáltató képviselőinek szembesülniük, és a büntetőjogi felelősséget vállalniuk. Éppen ezért minden vállalkozásnak még a kezdetek kezdetén tudatosítania kell a munkavédelem feladatát, célját valamint ennek kiemelt fontosságát.

A munkavédelem fogalmi körébe tartoznak mindazok az intézkedések, előírások, szabályozások, amelyek rendeltetése a munkavállaló testi épségét, egészséget megóvni.

Alapfeladatok

 • az egészséges és biztonságos munkakörülmények biztosítása, fenntartása, fejlesztése
 • a baleseti ártalmak és balesetek megelőzése
 • a munkáltatók és az alkalmazottak együttműködése
 • a balesetek megelőzésének tárgyi és személyi feltételeinek a megteremtése, ezek bővítése, ellenőrzése és bírságolása


A munkavédelem szervezeti ellenőrzését és felépítését jogszabály rendeli el, ugyanakkor a munkavédelem meghatározza a foglalkozási ártalmak, balesetek, megbetegedések prevenciójának a módszereit is. Abban az esetben lehet eredményes a munkavédelem, ha felöleli a szervezetek összes tevékenységét és az ellenőrzést, valamint, ha egységes szervezeti struktúrát alkot.

A munkavédelem célja

 • A munkavédelem célja a szervezetten munkát végző személyek munkavégző képességének és testi épségének a védelme, egy biztonságos munkakörülmény biztosítása által.
 • Munkavédelem szempontjából egyformán fontosak a tárgyi és személyi feltételek. A tárgyi összetevők azok a munkaszervezeti formák, technológiák, munkamódszerek, vagy biztonsági eszközök kialakítása és alkalmazása, amelyek segítségével a lehető legkisebb mértékre lehet csökkenteni a balesetveszélyt. A tárgyi feltételeket jogi, közgazdasági, műszaki, valamint egészségügyi intézkedések, rendeletek alapján gyakorolják, és a részletes egészségvédő rendszabályok által érvényesülnek.
 • A munkavédelem célja emellett, a megfelelő munkakörülmények, a biztonságos munkavégzés megteremtése, amelyek nagymértékben befolyásolják a munka hatékonyságát, a személyes hozzáállást és nem utolsósorban a munkakedvet.
 • Hasonlóképpen fontos a személyi feltételek biztosítása is, amely a rendszeres, szervezett illetve önképzés által valósítható meg, és ami a megfelelő szakképzettséget, a testi- és pszichológia felkészültséget, a biztonsági előírások ismeretét, a foglalkozásban való jártasságot foglalja magába. Ennek a kivitelezésében kiemelkedő szerepet kapnak a képzések, oktatások, a különböző nevelő jellegű intézkedések. A rendszeresen ismétlődő képzések és a balesetelhárítási alapképzéssel megvalósíthatók a munkavédelem személyi feltételei.
 • Nagyon fontos, hogy a tárgyi és a személyi feltételek összhangban legyenek egymással, valamint, hogy segítségükkel megelőzhetőek legyenek a munkabalesetek és a szakmával összefüggő megbetegedések.
 • Ugyanakkor, a munkavédelem célja a berendezések, gépek, egyéb munkaeszközök biztonságossá tétele, valamint ezek megfelelő és megbízható kezelése, a munkavédelmi szabályok elsajátítása és betartása által.

A munkavédelem feladata

 • A munkavédelem feladata továbbá az alkalmazottakkal nem csak megismertetni, hanem tudatosítani bennük a munkavédelem fontosságát, a munkavédelmi jogszabályok, törvények, határozatok, jogi követelmények, meghatározások jelentőségét és betartását.
 • Az ismertetés (képzés) elvégezhető a munkahelyen, de történhet továbbképzés alkalmával is. A cél minden esetben a munkavédelmi tudnivalók átadása és megértetése, valamint a tudatosítása a munkavállalókban, hogy mennyire fontos ezeknek az elsajátítása és az alkalmazása.
 • Ez a két dolog, vagyis a tárgyi és személyi feltételek alkalmazása, valamint az alkalmazottak folyamatos felvilágosítása, jelentős mértékben hozzájárulnak a biztonságos munka körülmények megteremtéséhez, a megbízható munkavégzéshez.

Mit kell tennie egy lelkiismeretes munkáltatónak, vagyis hogyan dolgozik a munkavédelmi szakember!

 • A legfontosabb feladat, hogy megtalálja azt a munka-és tűzvédelmi szolgáltató partnert, akivel hosszú távon együttműködve kialakítható, és fenntartható egy elfogadható munkavédelmi színvonal.
 • A munkavédelemre fordított költség minden magára valamit is adó vállalkozás számára vállalható kiadás, mely hosszú távú biztonságot, nyugalmat kínál.