A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény alapján, A munkáltatónak rendelkeznie kell kockázatértékeléssel, amelyben köteles minőségileg, mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és keverékekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására.

A munkáltató a kockázatértékelést, a kockázatkezelést és a megelőző intézkedések meghatározását – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a tevékenység megkezdése előtt, azt követően indokolt esetben köteles elvégezni. A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de legalább 5 évig megőrizni.

Indokolt esetnek kell tekinteni: az alkalmazott tevékenység, technológia, munkavégzés módjának megváltozását, illetve minden olyan, az eredeti tevékenységgel összefüggő változtatást, amelynek eredményeképpen a munkavállalók egészségét, biztonságát meghatározó munkakörülményi tényezők megváltozhattak – ideértve a munkaklíma-, zaj-, rezgésterhelést, légállapotokat (gázállapotú por, rost légszennyezők minőségi, illetve mennyiségi változását).

Soron kívül el kell végezni a kockázatértékelést: ha az alkalmazott tevékenység, technológia, munkaeszköz, munkavégzés módjának hiányosságával összefüggésben bekövetkezett munkabaleset, fokozott expozíció, illetve foglalkozási megbetegedés fordult elő, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban meghatározott szempontra nem terjedt ki.

A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység megkezdésének tényét, időpontját.

A munkáltató a kockázatértékelést követően, annak megállapításait figyelembe véve, a feltárt kockázatok kezelése során határozza meg: 

  • a védekezés leghatékonyabb módját,
  • a kollektív, műszaki egyéni védelem módozatait,
  • az alkalmazandó szervezési és egészségügyi megelőzési intézkedéseket.

A kockázatértékelés elvégzésekor a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglalt szempontokat is figyelembe kell venni.

A kockázatértékelés elérhető módozatai (melyeket végzünk).:

  • Munkahelyi Kockázatértékelés
  • Biológiai és Éles vagy Hegyes Eszközök Kockázatértékelése
  • Biológiai Kockázatértékelés
  • Kémiai Kockázatértékelés
  • Rákkeltő Kockázatértékelés
  • Optikai Kockázatértékelés
  • COVID (SaRs-CoV. 2.) Kockázatértékelés

 

kockázatértékelés elméleti és gyakorlati szaktudást igénylő szaktevékenység, ezért bízzon meg szakembert a feladat elvégzésével!