Veszélyes anyagokkal való munkavégzés, veszélyes környezetben való munkavégzés esetén ajánlott előre felkészülni a baleseti lehetőségekre, veszélyhelyzetekre. Azt a vállalati szabályozót, amely feltárja a lehetséges veszélyhelyzeteket, megmutatja az egyes veszélyhelyzetek következményeit, valamint rendelkezik a vészhelyzeti feladat és felelősség körökről, a szükséges intézkedésekről havária tervnek hívjuk.

Van-e jogszabályba foglalt kötelezettség a havária terv elkészítésére?

A legszélesebb körű ide vonatkozó kötelezettséget a munkavédelemről szóló 1993 évi XCIII. törvény fogalmazza meg. A munkavédelmi törvény alapján készülő un. mentési tervet a törvény értelmében külön jogszabály által előírt biztonsági, védelmi, intézkedési tervbe foglalva is el lehet készíteni. Katasztrófavédelmi engedélyhez kötött tevékenységet folytató társaságok súlyos káresemény elhárítási terve, veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek belső védelmi terve minősül havária tervnek.

A vészhelyzeti intézkedések, feladat és felelősségkörök előre meghatározásával megfelelő vészhelyzeti reakciók alakíthatóak ki. A havária terv segít a megfelelő vészhelyzeti készültség kialakításában segítségével csökkenthetőek a balesetek személyi és dologi következményei.

Miért érdemes havária tervet készíteni?

A vészhelyzeti intézkedések, feladat és felelősségkörök előre meghatározásával megfelelő vészhelyzeti reakciók alakíthatóak ki. A havária terv segít a megfelelő vészhelyzeti készültség kialakításában segítségével csökkenthetőek a balesetek személyi és dologi következményei.

Milyen egy jó havaria terv?

  • Meghatározza a veszélyeket
  • Pontosan meghatározza az egyes veszély helyzetek következményeit. (Csak valid számítások segítségével lehet megmondani, hogy mekkora területet kell kiüríteni, hol gyülekezzenek, milyen védő felszerelések megléte esetén lehet a vészhelyzeti beavatkozást elvégezni.)
  • Meghatározza a veszély helyzeti intézkedéseket, felelősöket, az érintettek egyértelmű és kivitelezhető feladatokat kapnak
  • Biztosítja a beavatkozás elvégzéséhez szükséges eszközöket

Bízza szakemberre havaria tervének elkésztését….