A dolgozók alkalmassági vizsgálatra küldéséért minden esetben a munkáltató a felelős. A munkáltató munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatot és véleményezését a „Beutalás munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatra” elnevezésű nyomtatvány pontos kitöltésével és cégszerű aláírásával kéri.

A munkavállalók foglalkoztatására vonatkozó 1993. évi XCIII. Törvény értelmében, illetve a 89/1995. Kormányrendeletben, a 27/1995. (VII.25.) NM. Rendeletben, valamint a 33/1998. (VI.24.) Nm rendeletben meghatározott feltételek szerint a cég valamennyi dolgozója számára kötelező a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat biztosítása. Ezt a kötelező vizsgálatot (azaz a munkaköri alkalmassági vizsgálatok előzetes, időszakos, soron kívüli és záró jellegű vizsgálatait) el kell végezni és annak rendjét külön szabályzatban un. FESZ (Foglalkozás-Egészségügyi Szakvizsgálatok Rendje) dokumentumban kell szabályozni.

Az orvosi vizsgálatokat és a kiegészítő szakvizsgálatokat munkaidőben kell megtartani. A vizsgálat napján a vizsgálatra kötelezett dolgozó a megadott időpontban köteles megjelenni. Ha a dolgozó a vizsgálaton saját hibájából nem jelenik meg, munkába nem állítható. Ha a már foglalkoztatott dolgozó nem jelenik meg a számára kötelezően előírt vizsgálaton, a munkakörében való további munkavégzéstől a vizsgálat elvégzéséig el kell tiltani!

Bízza szakemberre Foglalkozás-Egészségügyi Szakvizsgálatok Rendje dokumentumának (szabályzatának) elkészítését.