Egyéni védőeszközök a fej, arc, (szem, hallás, légzés), kéz láb vagy a teljes teljes test védelmét ellátó eszközök, melyeket a felmerülő veszélyforrások alapján szükséges meghatározni. A munkavédelmi kockázatértékelés a kémiai vagy biológiai kockázatanalízis alapján megállapított veszélyforrásokat vagy azok szintjét, a tevékenységek egy részénél nem lehet megszüntetni, vagy veszélytelen szintre csökkenteni, ekkor a munkavállalókat egyéni védőeszközökkel kell ellátni.

A szükséges egyéni védőeszközöket és használatukra kötelezettek körét, a fellépő veszélyek és ártalmak felmérése után kell meghatározni.

A munkakörülmények változásait, a védőeszközök típusainak és a használatra kötelezett munkavállalók csoportjának követnie kell. A vátozásokat, az egyéni védőeszköz juttatási utasításba módosítani kell.

A foglalkozás-egészségügyi szolgálattal, szakorvossal közösen, meghatározzuk a tevékenység végzéséhez szükséges egyéni védőeszközöket, ajánlást teszünk az eszközökre és segítünk azok beszerzésében is.

Az egyéni védőeszköz juttatási rend, elméleti és gyakorlati szaktudást igénylő munkavédelmi és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység, ezért bízzon meg minket a feladat elvégzésével